School

Corona

Corona maatregelen 

We volgen de richtlijnen van het RIVM op het gebied van gezondheid, hygiëne en veiligheid.  De PO-raad heeft een protocol opgesteld (en in oktober aangepast) met duidelijke richtlijnen voor het basisonderwijs. 

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die wij hebben genomen op de 8e:

 

Op school:

- Alle leerlingen gaan volledig naar school. 

- Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. 

- Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 

- Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO. BSO’s halen de leerlingen buiten   de school op. 

- Er komen geen volwassenen in de school, tenzij direct betrokken bij het onderwijs. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk bij urgentie en bij groot belang. 

Hygiëne:

- Leerlingen en leerkrachten wassen regelmatig hun handen met zeep, bijv. bij binnenkomst, na het eten of buitenspelen.

- Er staan pompjes met desinfectiemiddel door de school, voor mensen die hun handen willen desinfecteren - De school wordt extra gepoetst. Verder hanteren we de algemeen geldende hygiëne maatregelen.

 

Bij besmetting:

- Als een leerling positief test op Corona, graag melden bij de directie of leerkracht. De leerling en het gezin gaan in quarantaine. De leerling krijgt een thuiswerk programma van de groepsleerkracht. De ouders van de leerlingen van die groep krijgen een mail met instructies van de GGD. De leerlingen van de groep kunnen gewoon naar school 

- Als een ouder, familielid of huisgenoot positief test op Corona, moet de leerling in quarantaine. De leerling krijgt een thuiswerk programma van de groepsleerkracht. Graag melden bij de leerkracht of administratie 

- Als de leerkracht positief test op Corona, proberen we vervanging te regelen voor de groep. Lukt dit niet, dan krijgen de leerlingen een thuiswerk programma of thuisonderwijs. 

- Heeft u twijfels of uw kind wel of niet naar school kan, dan kan deze beslisboom wellicht helpen. 

 

Luchtventilatie 

STAIJ, ons bestuur, heeft dit schooljaar extra maatregelen genomen op het gebied van ventilatie voor alle scholen. In de herfstvakantie zijn bij ons op school de ramen nagekeken, zodat ze goed open kunnen. Verder is het interne ventilatiesysteem opnieuw gecheckt en zijn de CO2 meters vervangen.  We ventileren de school en klassen extra vaak. Als de leerlingen pauze hebben of de klas uit zijn, zetten we de ramen open. Daarnaast meten we permanent de luchtvochtigheid, de temperatuur en CO2 gehalte in de lucht. Het CO2 gehalte is van belang, omdat het aangeeft hoeveel koolstofdioxide deeltjes er in de lucht zitten. Hoe lager dit getal, hoe ‘schoner’ de lucht en hoe minder kans op besmetting.

De luchtkwaliteit bij ons op school is goed. Het RIVM geeft als richtlijn dat de CO2 waardes niet boven de 1200 ppm mogen zijn. Metingen bij ons op school laten zien dat de waardes meestal onder de 800 ppm zijn, en af en toe tussen 800 en 1000 ppm.