De hal

Nieuws

18 september 2020

De Leerlingenraad

De nieuwe leerlingenraad.

Preview foto
Dinsdag 8 september is de nieuwe leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gekomen. De leerlingen zijn, na een korte presentatie in hun groep, democratisch gekozen om hun groep te vertegenwoordigen.
Dit schooljaar gaan Hajar, Doortje, Arvid, Damani, Misha, Jaime, Zahara, Samantha, Edie en Tessa zich sterk maken voor een goede en mooie school. Dat is al zo, maar dat moet ook zo blijven. De leerlingenraad overlegt niet alleen, maar onderneemt ook actie. Zo zijn de onlangs prachtig vernieuwde kleedkamers en toiletten bij de gymzaal een verdienste van de inspanningen van de leerlingenraad. Anderhalf jaar geleden schreef de leerlingenraad een brief naar Arnold Jonk (bestuursvoorzitter STAIJ) en nodigde hem uit om te komen kijken naar de vieze en verwaarloosde toestand in de kleedkamers. Hij is gekomen, kreeg een rondleiding en was het met de leerlingenraad eens dat er snel iets aan gedaan moest worden. 
De leerlingenraad komt 1x per drie weken bij elkaar.