School

Aanmelden en plaatsing

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsten op dezelfde wijze.

Registreren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

 

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten op woensdag en vrijdagochtend

In verband met Corona kan er 1 ouder per gezin naar de rondleiding komen. We hanteren een maximum van 10 personen.

 • 28-08-2020  van 09:00-10:30
 • 23-09-2020  van 09:00-10:30
 • 23-10-2020  van 09:00-10:30
 • 25-11-2020  van 09:00-10:30
 • 15-01-2021  van 09:00-10:30
 • 17-02-2021  van 09:00-10:30
 • 24-03-2021  van 09:00-10:30
 • 23-04-2021  van 09:00-10:30
 • 26-05-2021  van 09:00-10:30


Aanmelden voor de informatie ochtend kunt u door een e-mail te sturen naar

administratie@8emontessorischool.nl


Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen in de buurt. 

Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen.

Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl  het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

 

Wat moet u doen?

Als onze school uw eerste voorkeur is lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet). In verband met de coronacrisis kunt u het formulier ook digitaaal inleveren. (mailen naar administratie@8emontessorischool.nl)
 • Op het formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt het formulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).


Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl

Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • Kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2016: 4 maart 2020
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2017: 3 juni 2020
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017: 4 november 2020

 

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.  

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

 

Wanneer er op een school meer geregistreerd zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

 

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsten op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).

2. a.Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

2.b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per wek per week op een Integraal Kindcentrum (IKC)  én heeft de school als voorrangsschool.

3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd

4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

 

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

7. Het kind heeft een niet-voorraangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

8. Het kind woont buiten Amsterdam.

 

Aanmelden en inschrijven

Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat uw dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school;de officiële inschrijving volgt zodra het kind 4 jaar is en op school begint.

 

Uitzondering:

Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

 

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbelei kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-7163801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.