De hal

Ziekmelding

Allereerst hopen we natuurlijk dat kinderen maar zeldzaam een (stukje) schooldag missen. Probeert u (tand-)artsbezoek zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen? Voor de gevallen waarin een kind wel afwezig is als gevolg van ziekte of artsbezoek, dan vragen wij u uw kind voortaan voor 8.00 uur ’s morgens per e-mail (met de reden) afwezig te melden via een e-mail naar onderstaand adres:

absentie@8emontessorischool.nl.