De hal

Team 8e Montessorischool

Op onze school werken zowel jonge als ervaren leerkrachten. Een perfecte mix om onze school verder te ontwikkelen. We scholen onszelf daarbij continu in het montessorionderwijs. Het deel van het team met een montessoriopleiding, neemt daarin het voortouw. 
De leerkrachten

Onderbouw A  

Onderbouw B 

 

Onderbouw C  

Marian Rozendaal en Arden Macmootry

Arianna de Vries-Robbé, Brenda van der Linde en Annemarie Postma

Anouk Roelofsen en Arden Macmootry

 

Middenbouw A

Middenbouw B

Middenbouw C 

Hafsa el Mhassani en Michelle Bosloper

Thijmen Sijbolts en Michiel Notten

Romy Verhoeven en Jikke van 't Hof

 

Bovenbouw A

Bovenbouw B

Bovenbouw C

Bovenbouw D

Bovenbouw E

Vincent Fisscher en Michelle Bosloper

Willeke van Lenthe en Roos Hoogveld

Anke van der Veen en Hille Assenberg

Roos Hoogveld en Kevin Kersting

Saskia van Dijk en Brenda van der Linde

 

Leerkrachten zijn na schooltijd telefonisch op school te bereiken of te mailen via het mailadres: voornaamtussenvoegselachternaam@8emontessorischool.nl

 

De vakleerkrachten

 • Anita Drachman, vakleerkracht beeldende vorming
 • Len van Ormondt, vakleerkracht bewegingsonderwijs en mrt (motorische remedial teaching)

Ook de vakleerkrachten zijn na schooltijd telefonisch op school te bereiken of te mailen via het mailadres: voornaamachternaam@8emontessorischool.nl.

 

Ondersteuningsteam

 • Mark van Hoorn intern begeleider 
 • Muriel de Wit orthopedagoog en intern begeleider
 • Suzanne de Bruijn (HB specialist)
 • Liesbeth Touw (Remedial teaching bovenbouw)

De ondersteuners zijn per mail bereikbaar via

markvanhoorn@8emontessorischool.nl

murieldewit@8emontessorischool.nl

suzannedebruijn@8emontessorischool.nl

liesbethtouw@8emontessorischool.nl

 

Ondersteunend personeel

 • Meerdere leerkrachten zijn naast hun dagen voor de klas één of meer dagen aan de school verbonden voor extra ondersteuning voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.
 • Hortence Ritfeld ondersteunt vier dagen per week als onderwijsassistente in en buiten de klassen en Anita de Vries ondersteunt 2 dagen de onder- en middenbouw.
 • Josien Knapper en Sevda Sulun hebben administratieve /conciërge taken.

Zij zijn te bereiken via administratie@8emontessorischool.nl 

 

Teamleiders

 • Onderbouw      Marian Rozendaal
 • Middenbouw     Michiel Notten
 • Bovenbouw      Anke van der Veen

Directeur

 • Cordula Rooijendijk 

De directeur is per e-mail bereikbaar via directie@8emontessorischool.nl.