De hal

Ouderraad

 

 

 

De OuderRaad

Aan onze school is een actieve OuderRaad (OR) verbonden, georganiseerd vanuit de vereniging ‘Vrienden van de 8e Montessorischool’. 

 

De OR zet zich actief in om een positieve bijdrage te leveren aan de missie van de 8e Montessorischool. Haar visie is een veilige, inspirerende, warme en open omgeving te creëren waarin kinderen, teamleden en ouders zich in een open gemeenschap welkom en betrokken voelen.

 

De OR organiseert activiteiten gericht op het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het stimuleren van de positieve relaties tussen ouders en het team.

Deze activiteiten variëren van bijeenkomsten met klassenouders, om hen in hun rol te ondersteunen, het organiseren van een Herfstmarkt, Zomerfeest of van festiviteiten voor ouders en teamleden om elkaar beter te leren kennen.

 

 

De Ouderraad stelt zich vraaggericht op. Zij sluit aan bij wat er onder ouders leeft. Ze zal u daarom regelmatig aanspreken om mee te helpen of om uw ideeën over de school te horen.