De hal

Onze montessorivisie

For English: see tab 'English' above

 

De 8e Montessorischool is een Amsterdamse montessorischool. We zijn, als een van de weinige scholen in Nederland, echt gemengd. Kinderen met verschillende culturele achtergronden leren van en met elkaar. Wat is er mooier dan dat?

 

We kijken bij elk kind wat het nodig heeft om zo goed mogelijk te leren. Reken je graag met sommen uit een boek? Of is het voor jou fijner om eerst te beginnen met de houten montessorimaterialen? Heb je extra lesjes nodig om letters te leren? Of kun je al lezen en ga je samen met een ouder kind lezen in de bibiotheek? We leren samen, van en met elkaar. 

 

De kinderen zitten in verschillende jaargroepen bij elkaar in een klas. Groep 1 en 2 bij elkaar, groep 3, 4 en 5 bij elkaar, en groep 6, 7 en 8 bij elkaar. Zo ben je altijd een keer de oudste, en altijd een keer de jongste. Dat is zowel leerzaam voor kinderen met minder zelfvertrouwen, als voor kinderen die nog wat meer kunnen leren om rekening te houden met elkaar. En omdat elk jaar de oudste kinderen vertrekken en worden verdeeld over de hogere groepen, leren alle kinderen van de school elkaar goed kennen. Op montessorischolen zie je weinig pestgedrag. 

 

De kinderen leren om zelfstandig te werken en een goed werkje te kiezen. Een goed werkje is een werkje dat niet te makkelijk en niet te moeilijk is. Het ene kind heeft daarbij wat meer hulp van de leerkracht nodig dan de ander. Vrijheid in gebondenheid noemde Maria Montessori dat. We houden de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten. In de kleuterklassen door veel te observeren. In de hogere groepen door te observeren en door regelmatig te toetsen. Daardoor weten we goed wat de kinderen nodig hebben. Heeft een kind iets extra's nodig, dan organiseren we dat. Kinderen die extra hulp nodig hebben voor rekenen of taal krijgen hulp buiten de klas in kleine groepjes van de remedial teacher. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben mogen een keer per week naar Anansi, een klasje waarin kinderen bijvoorbeeld uitdagende rekensommen maken, programmeren of robotjes bouwen. 

 

We leren ook graag samen. Tijdens muziekles, gym en toneelles bijvoorbeeld. En tijdens de lessen kosmisch onderwijs. Dat zijn verschillende vakken rondom een bepaald thema. Zoals beeldende vorming (van onze kunstdocent), geschiedenis, techniek, biologie, aardrijkskunde en begrijpend lezen. Een voorbeeld van zo'n thema is vuur, water, aarde, lucht. Door de hele school staan en hangen dan kunstwerken, verhalen, bouwwerken, presentaties over dat onderwerp.

Doordat alle klassen rondom de centrale aula liggen, en de deuren van de klassen altijd open staan, en op de gangen rondom de aula ook werkplekken zijn, wordt er ook veel samengewerkt tussen kinderen en leerkrachten van verschillende klassen. 

Door samen te leren, leer je ook samen te leven.

 

De zorg voor je omgeving is belangrijk op een montessorischool als de onze. Er is een grote plantenmuur in de school, plantenbakken waarin we groentes kweken op het schoolplein, plantjes in de klas en er zijn diertjes: gekko's, vissen en een voorleeshond die eens in de week mee naar schoolgaat en waar je aan mag voorlezen. Een hond luistert wel maar oordeelt niet. Hij helpt kinderen om met plezier en zonder angst hardop te lezen. Door veel te oefenen, ga je beter lezen.

De school ziet er netjes en verzorgd uit. De kinderen zorgen ervoor dat dit zo blijft door zelf de dingen netjes op te ruimen in kasten waar ze zelf goed bijkunnen, door te vegen als ze in de zandbak hebben gespeeld, door de boeken netjes terug in de bibliotheek te zetten. In een nette, mooie omgeving met mooie materialen is het fijn om te leren, zo schreef Maria Montessori. En dan leren kinderen ook meer. 

   

Ons team is divers en enthousiast. Steeds weer kijken we hoe ons onderwijs nog beter kan, zodat kinderen zich nog beter kunnen ontwikkelen. Ook dat doen we samen, met het team als geheel. Daarbij werken we graag samen met onze ouders. Ouders die daarvoor tijd hebben, helpen met lezen, in de bibiotheek, met tafels oefenen of met de digitale topschool, en natuurlijk met uitjes. 

 

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een keer langs! Elke maand organiseren we een informatie-ochtend voor belangstellende ouders. Aanmelden kan via administratie@8emontessorischool.nl