De hal

Medezeggenschapsraad

De leden van de MR denken en beslissen mee over de inhoud, opzet en organisatie van het onderwijs op school. De MR heeft instemmingsrecht over bijvoorbeeld veranderingen in de onderwijskundige doelstellingen van de school, het reglement en de schoolgids. Adviesrecht heeft de MR bijvoorbeeld over de formatie, doelstelling van school, deelname aan onderwijskundige projecten en de bestemming van de leermiddelen. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar mr@8emontessorischool.nl

 

 MR Reglement